Piedāvājam Privātā mākoņa pakalpojumus. Mākonis ir populārākais un izdevīgākais risinājums uzņēmumiem, kuriem ir svarīga datu konfidencialitāte un darbs ar datiem pašā uzņēmumā. Mūsu mākoņrisinājumi ir izveidoti uz sertificētas HP iekārtas un VMware un OpenNebula programmatūras. Mēs esam gatavi piedāvāt Jums gatavu Privāto mākoni. Mūsu mākoņrisinājumi patērē tikai “Zaļo enerģiju”.

Pakalpojuma sniegšanas vieta: Тier3 Data centrs Maskavā (Krievija) vai Тier3 Data centrs Rīgā (Latvija).
Pakalpojuma uzstādīšanas laiks: 24 stundu laikā pēc līguma noslēgšanas un pirmā rēķina apmaksas.

PVN likme klientiem no Latvijas, sniedzot pakalpojumus Тier3 Data centrā Rīgā (Latvija) 20%.

PVN likme visos citos gadījumos 0%.