Piedāvājam Virtuālā servera nomas pakalpojumus mūsu mākonī. Mākonis ir populārākais un izdevīgākais risinājums uzņēmumiem, kuriem ir svarīga datu konfidencialitāte un darbs ar datiem pašā uzņēmumā. Mūsu mākoņrisinājumi ir izveidoti uz sertificētas HP iekārtas (G8 klase un augstāka) un VMware programmatūras. Mūsu mākoņrisinājumi patērē tikai “Zaļo enerģiju”.

Pakalpojumu sniegšanas vieta: Тier3 Data centrs Maskavā (Krievija) vai Rīgā (Latvija).

PVN likme klientiem no Latvijas, sniedzot pakalpojumus Тier3 Data centrā Rīgā (Latvija) 20%.

PVN likme visos citos gadījumos 0%.